# مشاوره

"قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر"

متاهل ها میخواهند طلاق بگیرند مجردها میخواهند ازدواج کنند شاغلان از شغلشان مینالند بیکارها دنبال شغلند فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند ثروتمندان از دغدغه مینالند افراد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید